Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
A. Klassieke en geleerde woorden.
1. Van de klinkers gelden zéér algemeen de volgende regels:
a. Ze hebben den alphahetischen klank in open lettergr. ( Zeer weinig
b. Ze hebben den korten klank in gesloten lettergrepen. ^ uitzonderingen.
2. De medeklinkers geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
a. De b wordt gehoord in subtile (= snbtil, fijn), onderscheiden van
subtle (= svVl, sluw).
b. De c wordt als k gehoord in sceptic, soms ook skeptic gespeld.
c. De g is stom in phlegm (= fteni), maar niet in phlegmditic.
d. De l klinkt voor m in palmistry en andere directe alleidsels van
het Latijnsche palma.
e. De s is scherp in alle geleerde woorden: basis, crisis, thesis (met
yachte eind-.s in het Mv.); alléén voor m is ze z: schism (= sizm).
f. De th is scherp, waar ze ook staat.
B. Niet verengelschte vreemdelingen:
Bazaar (= baza), cantata, charlatan (= sdlat'n), promenade, thdler;
<'aprice (i = i), chagrin (id.), chemise (= samiz), critique (i = i);
faf'xgue (id.); machine (= mdPTxn), magazine (i = ï), marine (id.);
pique (id.), police (id.); routine (id.); suite (id), wel te onderscheiden
van suit (= siüt, pak); terrine (id.); group {ou = li), route (id.),
soup (id.), tour (id.); chaise (= iieiz), champagne (s'mpelrt), charade
{= hrexd)] chevalier (= sivdlh), grenadier (= grenddh); beau
{= bou), croquet {— krskei); quadrille (= kwddrM); giaour {= dzaua),
waltz (a d).
§ 35. KLEM EN QUANTITEIT VAN OPEN KLINKERS.
De groote moeilijkheid in het Engelsch is het bepalen van de quantiteit
van een klinker in een open lettergreep, die niet op e eindigti), of,
van open lettergreep vóór medeklinker -i- gesloten uitgang. Alléén van
de u kan gezegd worden, dat ze slechts in gesloten lettergrepen kort is,
terwijl de e en i de meeste neiging hebben kort te zijn; in alle andere
gevallen heeft u öf den IQ-, öf den u-, óf den u-klank (§ 3). De volgende
regels, die dus alléén voor a, e, i {y) en o gelden, kunnen in de meeste
gevallen uitstekende diensten bewijzen.
A. Algemeene Bepalingen.
L Kort zijn alle klinkers:
a. In de derde lettergreep van achter onder den klem, vooral voor
/V'
1) Voor gesloten lettergrepen, of open lettergrepen op e, zie § 1.