Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
B. Bijzondere gevallen:
I. De a is stom:
i. In den uitgang iage: marriage (= maridz), carriage.
In extraordinary (= dkstrédnari), parliament (= palim'nt),
victuals (= vit'lz), miniature (= minitjd), cocao (= koukou).
II. De e is stom:
1. In de buigingsuitgangen ed (behalve na t of d) en es (behalve na
sisklank): robbed, foes, goes; maar: omitted, kisses, crosses.
2. Aan het einde der lettergrepen, waar ze slechts dient om de lengte
van den voorgaanden vokaal te redden: fate, hoe.
Uitgez.: De e (= %) in de eindlettergreep van klassieke woorden:
Xanthippe, Xerxes, Ulysses, Alcib'iades.
8. In de toonlooze uitgangen gue en que: catalogue (= katalog),
antique (= dnt\K), Uitzonderingen: argue (= agiu), ague (= eigiu).
§ DE Öi-KLANK EN DE au-KLANK.
1. Den oi-klank hebben:
a. De oi (py) in alle woorden, uitgezonderd choir (= kwai9),
h. De uoy in huoy, dat ook wel hwöi wordt,
2. Den au-klank hebben:
a. De OW (ow) voor d, t^ th, n, r, s, ch,
h. De ou (pw) voor de Nederl. ui, oe, eu, au, voor de
Hoogd. au, en voor de Fransche ou, oi, eu.
c. De woorden hough, how (buiging; maar how = boog),
doughty, now ^ our, plou(gh), sow (= zeug; maar: zaaien =
sow; zie vooral § 16), trow, slou(gh) (= moddergat, moeras),
maar slough (= sliof, slangevel).
N.B. Het woord drought wordt met au of d gesproken.
EENENDERTIGSTE LEESOEFENING.
Look here, my boy, let us not break the boughs off to
gather the fruit; I tell you now that this is rather the work
of a fool, but unworthy of a sensible person, I do not doubt,