Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
klinkers vooral, des te minder recht wedervaart. Wat dus onder B. gezegd
wordt, geldt in het algemeen voor niet-beklemde lettergrepen , ofschoon
natuurlijk ook hier nog fijne onderscheidingen zijn, die alléén eene lang-
durige praktijk en een goed geoefend oor ons leeren.
B. Aangezien wij de klinkers in hoofdzaak kunnen onderscheiden in
vokalen, die achter in den mond gevormd worden (zoogenaamde back-
vowels) en vokalen, die meer vóór in den mond, tegen het gehemelte,
gevormd worden (zoogenaamde mid-vowels en front-vowels), volgt
ook voor de toonlooze klinkers eene verdeeling in back en front;
de eerste is eene a, de laatste eene slechts zwakke i. Hieruit volgt:
1. De a-, o-, U' en w-klanken (dus de bacA-vowels) worden gewoonlijk
tot eene zwakke v : agO, companion (= k'mpanjan), purpur (= pvpd),
better (er is v; toonlooze er is dus 9), until (= dnt'll), figure (= fig,y
of figj9),
N.B. Het spreekt vanzelf, dat a, die een mirf-vowel is, ook dikwijls
zwakke i wordt: palace (= palis), village (= vilidz).
2. De ei- en i-klanken (dus de front'VovjeXs) worden gewoonlijk tot
eene zwakke i: necessity (= mcCssi^i); always {— ólwiz), secrecy
{sikrisi); coffee {kofi) 1).
3. De ü-klank wordt gewoonlijk slechts wat verkort: window, fellow,
follow.
§30. DEê-KLANK.
Dezen klank hebben:
1. Alle ei-klanken voor r (zie § 4), dus ook ai en ay:
mayor, prayer, Uitgez. alléén are (= a),
2. De e in ne'er en e'er (verkort uit ever en never), ere,
there en where (In were is ere =
3. De ea in hear, pear, swear, tear (= verscheuren; maar
tear = traan, heeft i) en wear,
4. De ei in their en heir.
1) Men denke hier vooral aan de e in alle verbuigings- en vervoegings-
uitgangen, alsook in vele suffixen: kisses, thou kissest, he kisseth,
wretched, latest, soonest, committed, linen, golden, silken, etc.