Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
B. De th.
Deze is aan het eind van substantieven th, aan het eind van werk-
woorden dh (gewoonlijk wordt ze dan door eene e gevolgd; zie § 0):
bdth, to bath (= beidh), bre(a)th, to breathe (= bridh), cloth,
to clothe (= kloudh), wreath (=: rith), to wreathe (= ridh), etc.
C. De klemtoon.
Wanneer een tweelettergrepig woord als naamwoord en ook als
werkwoord voorkomt, heeft het eerste in den regel den klem op de eerste
lettergreep, het werkwoord daarentegen op de tweede lettergreep: absent.,
lo absent; accent, to accent; concert, to concert; export, to expert;
object, to object; subject, to subject; transport, to transport. Dikwijls
gaat daarmede verschil van den klinker gepaard: desert {= dezat),
to desert (= dizvt); present (= prez'nt), to present (= prizent);
rebel (reb'l), to rebel; incense (wierook), to incense (bewierooken, aan-
stoken); undress (négligé), to undress (zich ontkleeden); analysis (ont-
leding), to analyse (= z.n<ilaiz); refuse (== refiüs), to refuse (= rifiuz).
In het laatste tweetal zijn drie verschillen: de e, de s en de klem. Het
voorvoegsel re wordt ook, al naar de beteekenis van het woord, ver-
schillend gehoord: to recollect (zich herinneren), to recollect (weder
verzamelen); to restore (herstellen), to restore (weder in het pakhuis
stapelen); to recre2ite (zich vermaken), to recreiite (opnieuw scheppen);
reformdition (hervorming), reformSition (vorming opnieuw); to recover
herstellen), to recover (= op nieuw bedekken); zie § 8, 1.
D. Het aantal lettergrepen.
Woorden op ed trekken als werkwooiden in de taal van het dage-
lijksche leven (behalve na d of t) dezen uitgang tot d of t samen;
als adjectieven wordt echter in vele woorden duidelijk de ed gehoord,
b.v. in de volgende adjectieven: aged, beloved, blessed, crooked, crut-
ched, cursed, deuced, dogged, hooked, learned, legged, peaked, ragged,
rugged, wicked, wretched, b.v. He is learned, and has learned much.
E. Andere verschillen.
Onderscheid tusschen: bow (boog) en bow (met au, buigen, of buiging),
wound (ou = U, wonde) en wound (ou = au, imp. van to wind), row
ten bruggencate, Eng. uitspr. 4e druk. 3