Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
b. De c en sc voor alle klinkers, behalve o, o en m (uitgezonderd:
sceptic, waarin sc = sk is) en voor consonanten: muscle {mrfs'ï).
c. De s tusschen consonant en e: pulse.
d. De s in Engelsche woorden vóór eene onhistoiische e: house, louse.
N.B. Het meervoud van house \s houses {hauziz): vergelijk: huis, huizen.
e. De s in den uitgang se van adjectieven: base (uitgez. \oise = waiz,
benevens de volksnamen op ese: Chinese, the Siamese twins).
f. De s op het eind der woorden (behalve wanneer ze na klinker en
zachten consonant eene verbnigings- of vervoegings-.s is): courteous (maar:
halves = hdvz, gives = givz).
g. De SS in liet midden en op het eind der wooi'den (zie echter % f).
h. In schism is de sch = s; de sm — zm volgens 2. c, dus: sizm.
i. Schedule is óf nediiil of sediül.
2. Als z klinken :
a. De z.
b. De s tusschen twee klinkers (zie echter 1. d en e, en de noot op
p. 12—13), en die in to cleanse, pansg, quinsy. jersey , guernsey, en
enkele andere.
c. De s in een woord na en vóór m: crimson (= krimz'n), criticism
(= kritisizm).
d. De buigings- en vervoegings-s, behalve na scherpen medeklinker.
e. De .s' in: as en tvas.
f. De SS en sc in discern, dissol've^ dessert' {= dozÊt), hussar,
possess , scissors (= sizoz).
cj. De begin-.x; Xantippe (= Zdnt'xpi), Xerxes (= zvksiz).
§ 7. D E a - K L A N K.
Dezen klank hebben:
1. De open a in have, bade (imperf, van to = verzoeken), en axe.
2. De a in: Anger (=«>^9,^), angelic (engelachtig), (aalmoe-
zeniei'), ciiastxse (kastijden), chastity (kuischheid; maar: chaste = tseist),
sproken, is ook in hot Engelsch bijna altijd de s zacht, b.v. wise
(Duitsch: iveise), mouse, louse (D. maus, laus), etc. Verder: Please
(F. plaire, plaisant), base (F. bas, basse), basin (F. bassin), easy
(F. aisé), increase (F. croitre, croissant). Men toetse dus de flermaansche
woorden steeds aan de Duitsche, en de Romaansche woorden steeds aan
de Fransche, en zal in den regel het juiste treilen; daaro]) zijn dan ook
de regels meestal gegrond.