Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
(= marid) merry (= meri) Mary (— mtri) of this village.
I had a fine bird in a cage; I am sorry (= sori) that
it is gone (= gon of g6n). To err is hjyaa^, to forgive
divine. Sir, I am starving, cried the
penny.
N.B. l)e invloed dei- r of rr op den voor|
door, wanneer r of op het einde van het \\
van (lie woorden, welke direkte alleidingei
star (= sta), starry (= stdri)., tar (= Id)
erring (= i)rit})\ pt(rr (= pv) y purring (=
in het midden van een woord. dat geen direkt al
woord met r of rr op het einde, dan blijven de oorspronkelijj
klanken dei- vokalen behouden. Veigelijk marring van lo mar (=
bederven) met marry {— mari) ^ her met terror, err met error, concur
en concurring met concurrence (Dit laatste woord is nl. evenmin van
concur., als error van err afgeleid, maar direkt aan het Latijn ontleend,
gelijk ook terror en terrible)', furry (= furi) en hurry. Voor eene
enkele tusschen-r blijft echter in den regel de klinker o haar iuvloed
ondervinden: story (= stóri), glory (= glóri). Echter wijkt die invloe»!
voor rr: sorry (= sori).
De uitspraak van woorden als baron, merit en clerical met korte a
en e wordt door deze opmerking voldoen«le verklaard.
B. De w.
1. Deze consonant wordt voortgebracht, door duidelijk (met
geronde lippen) eene oe te laten hooren, en dan de lippen
snel terug te trekken: wave, wove, wise, we. Door deze breede
uitspraak heeft de w invloed uitgeoefend op den volgenden
klinker.
2. Iedere a-klank vóór r wordt tot ö-klank na w; ver-
gelijk: far (= fd) en war (— wö). Voor sp en st wordt
de d-klank (er volgt immers geenc r) tot o: wast, wasp.
Waft heeft a.
3. Iedere a-klank wordt na w tot o-klank; vergelijk: man
met swan (= swon) en swallow (= swolou).