Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
3. DE ENGELSCHE KLANKEN.
A. Klinkers.
Behalve de vijf lange en de vijf korte klanken van § 1
kent de Eng. taal nog tien klanken, die wij, met de tien
reeds genoemde, hier alle laten volgen met de wijze, waarop
ze in de volgende bladzijden worden voorgesteld:
Voorgesteld door:
1. a alsdea van^Aa^(Zie§1.4.).
2. d als de a van ask
3. d als de ar van farm
4. ü alsde w van6w^(Zie§1.4.).
5. ê als de ear van learn -).
6. ai alsdez van
7. au als de ou van house
8. e als de e in (Zie §1.4.).
9. ê als die van het Fr. prêtre
10. ei alsdeavan/ate(Zie§l.l.).
Voorgesteld door:
11. i als de i van ^Am (Zie § 1.4.).
12. 't als de ee van see (Zie § 1.1.).
13. O als de o van not (Zie § 1. 4.).
14. O als de aw van law
15. 0 als de or van lord (bijna als
16. 6i als de oy van boy. [14).
17. ou alsdeovanZ>one(Zie§l.].).
18. u als de u van huil *).
19. ü als de we van true
20. iü alsdeïivan?nti^e(Zie§l.l.).
N.B. De 9 dient: i. om den toonloozen klinker in de eerste lettergreep
van asleepy on oni de r na vokaal voor te stellen, b.v. care = kêcL
1) Dit is ongeveei' de zeer open a van liet Ned. zaal; zie echter § 4. 1.
2) De V is samengesteld uit de eu van het Fr. Jeiir H- a.
De eigenaardige a?/-klank wordt het best onderscheiden door vei'ge-
lijking met het Ned. en liet Duitsch:
Vrouiv. De ou = de o in kop + de Ned. oe.
Frau. De aii = de a in 7iat + de D. korte ti.
Xow. De OU (of ow) = de a van Ihat •+■ de u van 18.
4) Dit is ongeveer de ii van het Duitsclie MtUter.
ö) De rnet een a voorziene klanken in 9, 14 en 10 zijn ongeveer de
verlengde van 8, 13 on 18, maar de é is meer open dan Frnnsche.