Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
der vlakten, die jaagt haar na op zijn galoppeerend paard;
een derde besproeit haar in een bloempot; in plaats van te
vragen waar zij is, behoorde men niet te vragen, waar zij niet
is? 5. Stoutmoedig te zijn tegen den vijand is den dieren
eigen, maar het voorrecht van den mensch is, stoutmoedig
te zijn tegen zichzelf, in den heiligen naam van den plicht;
dit is waarlijk sterk en waarlijk dapper [te] zijn. 6. Wij
leeren niet voor de school (Mv.), maar voor het leven.
helpen aan to asslst at; liomien voor to think; sprake van question
aboiit; in de gedaclite krijgen to think of; sclialksrh rognish; voorhoofti
t)row; besproeien to water; diei' brute; eigen common to; voorrecht
prerOqative,
70.
1. De enkele poging, waardoor wij plotseling blijven staan
op het dalende pad naar het verderf is zelf een grootere
inspanning der deugd dan honderd daden van gerechtigheid.
2. Ik heb altijd vrienden gezocht en gevonden in alle rangen
der maatschappij. Over (het) algemeen sluiten wij ons te veel
op in den maatschappelijken kring, waarin wij geboren zijn.
Vandaar onze on wetenheid met betrekking tot alles, wat
buiten dezen kring ligt. 3. Oordeel over de menschen liever
naar hunne handelingen dan naar hunne woorden, want velen
handelen slecht, maar spreken voortreffelijk. 4. De in deze en
de vorige thema gegeven zinnen zijn gedachten van verschil-
lende groote schrijvers; No. 3 van thema 69 is van den be-
kenden letterkundige Ch. Boissevain; de andere nummers zijn
ontleend zoowel aan Engelsclie en Fransche, als aan Duitsche
1) najagen {vervolgen om te verkrijgen), to pursue: We riches,
science, etc.; vervolgen (om te plagen ofte hinderen): to persecute: Tiie
persecutions of the Jews; vervolgen (volgens de wet): to prosecute: Bill-
stickei's will be prosecuted.