Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
Na de gewone gesprekken over het doel der reis, het mooie
weer, de middelen van vervoer, enz. begon ons onderhoud
steeds aangenamer te worden. Wij zaten met ons zessen in de
coupé, en ik verzeker u, dat mijne neven veel te vertellen
hadden. Vele dingen, die zij op hunne reizen in Turkije
ondervonden hadden, waren [aan] ons of volkomen onbekend,
of [aan] ons ten minste gedeeltelijk nieuw. Terwijl wij op
deze wijze alleraangenaamst jjraatten, gingen de uren snel
voorbij, en vóór wij het wisten of zelfs verwachtten, hield de
trein stil aan het spoorweg-stoiion. Wij namen hartelijk afscheid
van elkander, en met ons vieren gingen wij aan boord (van)
de Batavier. Later zal ik u meer schrijven; thans word ik
verhinderd dit te doen, deels door mijne vele bezigheden, deels
door mijne weinige ondervinding in de groote wereldstad.
opmerken to ohservi;; reisgenoot fellow-travfUer; voorstellen to intro-
duce to; doel end; vei voer conreyance; coupé compArlnient; aller—most;
afscheid leave; wereldstad metropolis.
m.
Eindelijk heb ik iets van den beroemden Engelschen schrijver
Dickens gelezen. Verleden jaar had ik zéér gewenscht, met
zijne schoone vertellingen bekend te worden, maar de vele
moeilijkheden, die de Engelsche taal mij in den beginne voort-
durend aanbood, maakten het mij volkomen onmogelijk, een
boek, in die taal geschreven, met genoegen te lezen. Thans
echter ben ik gelukkig in staat, een niet te moeilijk boek te
genieten, en ik ben begonnen met de schoonste van Dickens'
kerstvertellingen, waarvan het eerste hoofdstuk is getiteld: De
Geest van Marley. De korte inhoud (Mv.) van deze geschiedenis
is als volgt: Een oude vrek, Scrooge genaamd, wordt be-
zocht door den geest van zijn zeven jaar dooden compagnon
TEN nRUGfiENCATE, Eng. uilspr. 4e druk. 9