Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
eene beslistheid, die den leden der club spoedig grooten eerbied
voor den man inboezemde. Zij inviteerden hem daarom, hun
het genoegen te doen, met hem te dineeren, en de vreemde-
ling, die later een rondzwervend acteur bleek te zijn, nam de
uitnoodiging gereedelijk aan. De flesch ging vroolijk rond,
terwijl de acteur zijn eigen glas en die der anderen zoolang
vulde, tot de Heer Pickwick zelf, benevens twee zijner mede-
leden , in een diepen slaap vielen. Maar Tupman en de vreem-
deling waren wakker gebleven; hun wachtte een genoegen,
waarop Tupman zeer verzot was. Hij had namelijk violen
hooren stemmen en voeten hooren schuifelen, en dit had hem
zooveel lust tot dansen gegeven, dat niets hem kon ver-
hinderen, om den trap op te gaan, den toegangsprijs vaneen
halve guinje te betalen, en de zaal binnen te treden. Natuur-
lijk was de vreemdeling zijn gezel gedurende de ridderlijke
feiten van dezen avond. Ik raad ieder, die hartelijk lachen
wil, aan, in Dickens' eigen taal de onnavolgbare vertelling
te lezen van de zonderlinge gebeurtenissen, die uit dit bal
en hun beider rol daarop voortkwamen.
hebbelijkheid habit; eigenaardig peculiar; beslistheid rfecisiora; inboeze-
men to inspire with; genoegen favour; rondzwervend »(coHmjr; blijken to-
prove; wachten to be in store for; viool violin; schuifelen to shuffle; lust
tot mind to; natuurlijk of course; feit feat; zondeiling queer; rol part.
66.
Ik zat alléén in mijne kamer. Het was volkomen stil rondom
mij. De zon begon onder te gaan, en de lange schaduwen der
boomen lagen als reuzen op den grond, alsof zij door hunne
houding de geheele wereld tot rust uitnoodigden. Ik kan niet
zeggen waarom, maar zeker is het, dat een gevoel van droef-
heid mij langzamerhand besloop. En altijd wanneer dit het
geval is, beginnen wij onwillekeurig in de eerste plaats te