Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
de weide, en de sciiapen voedden (zich) op de heide. 3. De
kip werd gebraden door de keukenmeid van onzen naasten
buurman; ik kan u verzekeren, dat zij heerlijk was. 4. Terwijl
de haas gegeten werd door de arnie familie, waren sommige
jongens over de schutting geklommen, en hadden den pudding
gestolen, dien de vrouw van den wijnhandelaar gezonden had.
4. Toen de reiziger zijn diner gebruikt, en zijne rekening be-
taald had, ging hij weg met den laatsten trein, want daar hij
in geene twee maanden een zondag thuis had doorgebracht,
wenschte hij gebruik te maken van de uitstekende gelegenheid,
die de pas geopende spoorweg hem aanbood. 5. Ondersteld,
dat gij alles gedaan hebt, wat in uwe macht was, en toege-
geven , dat gij niet anders hadt kunnen handelen, toch, nadat
gij een einde aan de zaak hadt gemaakt, hadt gij andere en
betere maatregelen moeten nemen. 6. Het gezelschap zat aan
den haard, en een er van zeide: Toe Jan, vertel jij eens een
verhaaltje. Van verhaaltjes gesproken, zei Jan, weet gijlieden
het volgende al? En hij begon nu zulke wonderlijke mede-
deelingen te doen, dat wij allen hartelijk lachten, hoe
onwaarschijnlijk ze ook zijn mochten.
verhuizen to remove; af down; naast next-door; heerlijk delicious;
«•chiitting fence; gebruik maken van to ava.\l oneself of.
algemeene herhaling.
65.
De Heer Pickwick en de andere leden zijner club reisden den
volgenden morgen naar de stad R., die niet ver lag van de
plaats, waar zij eenigen tijd hadden doorgebracht. Onderweg
(= op hun w.) ontmoetten zij een heer, die zeer zonderlinge
hebbelijkheden had, en op eene eigenaardige manier sprak met