Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
dat hij voor zijn trouwen vriend drie gulden per jaar moest
betalen; daar de ongelukkige dit niet kon doen, zeide hij: Arm
dier, gij moet verdrinken; ik mag u niet houden, zonder tegen
de wetten te handelen, en betalen voor u kan ik niet. 2. Of-
schoon vele matrozen in gevaar waren te verdrinken, toen
het schip in een storm op de Fransche kust verging, werden
zij toch bijtijds gered door de kustwachters, die hunne worste-
ling tegen de elementen niet langer konden zien, zonder eene
krachtige poging te wagen, hen bij te staan. 3. De citadel
vloog in de lucht, en de dapperheid had één held meer op hare
bladzijden. 4. Laat gij uw baard staan? Doe het niet, beste
man; het maakt je zoo oud. 5. De gelukkige moeder wandelde
met hare oudste dochter, terwijl de meid met het jongetje van
twee jaar (aan de hand) naar de weide wandelde, waar [er]
eene uitstekende gelegenheid was, om den vlieger op te laten,
dien hij op zijn verjaardag gekregen had. 6. De troepen
hadden lang geëxerceerd, maar de generaal was niet tevreden,
vóór hij hen, (met) de muziek aan het hoofd, door de voor-
naamste straten der stad had laten marcheeren. 7. De boeken
van dezen romanschrijver laten zich aangenaam lezen; ik hoor
van den uitgever, dat zij bij honderden verkocht worden.
verwittigen to inform; kustwachter coastguard; wagen to venture;
muziek band; aan at: romanschrijver novelist; uitgever publisher; bij btj.
64.
(Werkw. § 5. 9—12).
1. Het huis wordt geverfd, de kamers worden behangen, en
de gang wordi gewit; wij zullen misschien den eersten, maar
zeker den vijftienden Mei kunnen verhuizen; daarna zal onze
tegenwoordige woning afgebroken worden. 2. De koeien aten in