Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
die u onbekend zijn, en ga niet door met mij aan de ooren te
zeuren over den laster, die van dezen braven man verteld wordt.
kapstok peg; vliegen to rush; bij to, in; melodramatisch melodra-
matic; lastei' calumny; biaaf honest.
61.
(Werkw. § 5. 5).
1. Zijne buren gelooven, dat hij een deugdzaam man is,
omdat zij weten, dat hij edele beginselen heeft; maar ik denk,
dat het onmogelijk is, zoo spoedig met iemand bekend te wor-
den, en daarom, ofschoon ik niet ontken, dat hij misschien
goede eigenschappen heeft, kan ik toch niet bevestigen, dat hij
den naam van een braaf man verdient. 2. Hij heeft zijn werk
zoo goed afgemaakt, dat hij nu naar den schouwburg kan gaan;
niets is voor een vader zoo aangenaam als te zien, dat zijne
kinderen hunnen plicht begrijpen, 3. Mijnheer, is dit eene
fout? Ik dacht, dat u zulk eene vergissing niet zou hebben
geteld. Wel, jongen, waarom niet? Ze is te groot, dan dat ik
ze over het hoofd zou zien, maar jij bent te (zeer) met jezelf
ingenomen, dan dat gij haar als eene fout zoudt beschouwen.
4. Deze diligence was de eerste, die aankwam, maar zij was de
laatste, die vertrok, omdat het achterschot van het rijtuig bijna
gebroken was, zoodat dit eerst gerepareerd moest worden.
5. De generaal liet de troepen halt houden in het woud, in
welks nabijheid hij een kamp had laten maken, dat de
vijanden van plan waren aan te vallen. Laat hen komen,
als ze kunnen, riep hij; zij zullen ons gereed vinden om te
vechten, en slechts over onze lijken, riep hij zijnen soldaten
toe, zullen zij onze tenten kunnen binnentreden.
worden to get; fout mistAke; over het hoofd zien to overlOOk; inge-
nomen met fond of; vertrekken to leave; achterschot back-pannelling
lepareeren to mend: halt houden to make a stand; lijk corpse.