Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
■waarlijk, dat gij gelijk hebt; ik heb zeer geprofiteerd van deze
allerbelangrijkste opmerking, en zal diensvolgens handelen.
5. Zij waren voornemens, om half twee heen te gaan, en
diensvolgens verlieten zij ons na (de) lunch.
hijwith; spilzucht prodi^aKiy; uitspatting dissipaiiod; tweelettergrepig
dissyllabic; ter dege thoroughly; profiteeren van to profit by; diens-
volgens accordingly.
57.
(Bijw. § 4).
1. Wij hebben niet alléén uw oom, maar uwe tante ook
gezien, en wij hebben hen niet alléén gezien, maar hen ook
gesproken; vindt gij dat niet aangenaam ? 2. Wij konden bijna
niet zeggen, dat wij verder kwamen op den weg, waarop wij
bijna niemand zagen. Ik heb bijna nooit zulk eene onpleizierige
reis gedaan; er was bijna niets te zien vanwege den dikken
mist, die ons geheel omhulde, en wij waren zoo blij als
kinderen, toen wij eindelijk aan eene herberg kwamen, die ik
(mij) nog levendig herinner als eene soort huis van vóór den
zondvloed, waar de rook slechts door het dak een uitweg had.
Toch waren wij blij, er een poos te kunnen rusten, want de
diligence had ons zoo vermoeid, dat wij bijna te ellendig
waren, om te morren over ons lot. 3. Sedert den 4en Januari,
dus sedert de laatste zeven weken, heeft deze jongen beter
gewerkt dan hij vroeger deed. Ik hoop, dat dit moge voort-
duren, want nu [dat] gij mij vraagt, mijn waarde, moet ik
u zeggen, dat ik anders erg vrees, dat hij niet in eene
andere klasse zal kunnen overgaan, zoodra de examens lie-
ginnen. En dat zou jammer zijn! Het is volkomen waar,
hij is nog geen dertien jaar, en dus nog een kind, maar
toch, het moet een jongen onaangenaam zijn, twee jaar in