Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
een ongeluk gebeurd is. 4. Op mijn vijftienden verjaardag
kreeg ik een kistje, waarin eenige geurige sigaren waren; het
kistje zelf was zoo mooi, dat ik er later postzegels in be-
waarde , om ze eindelijk aan mijn broertje te geven, [te zamen]
met een album, waarin hij ze gemakkelijk kan bewaren;
langzamerhand kan hij dan eene mooie verzameling krijgen.
liiinilelen jegens todealby; deerlijk soreiy; liandelen to ac<; tedineeren
vragen to invite to dinner; geurig fr-ygrant; ongerust imeas;/.
56.
(Bijw. §§ 2 en 3).
1. Onze vrienden hadden het meest van allen gewerkt, en
deze jongens waren het hoogst geklommen van al hunne
kameraden. 2. Waarom zegt gij, dat gij het minst gelukkig
zijt van alle stervelingen? Gij moest beter weten, want er
zijn (er) honderdduizenden in de wereld, die veel ongeluk-
kiger zijn dan gij. 3. Ik heb genoeg geld; ik wensch werkelijk
niet meer te bezitten; geef mij slechts zooveel [als] ik noodig
heb, en gij zult zien, dat ik daarmede tevreden kan zijn.
Wat is het nut van zooveel rijkdommen? In (de) meeste
gevallen worden de minder edele hartstochten van den mensch
er zeer door opgewekt, en men vindt dikwijls bij (den)éénen
rijke gierigheid, bij den anderen spilzucht of uitspatting.
Geloof mij, hoe minder geld, hoe minder moeiten. 4. Honden
worden alleen in den tuin toegelaten, wanneer zij aan een
touw geleid worden. Het hangt voornamelijk van de plaats
van dat tweelettergrepig woordje „alléén" af, wat deze zin
eigenlijk beteekent. Zulks is ook het geval met den zin: De
gewone leden dezer societeit hebben alléén recht van stemmen.
Gij zult dus wijs doen, zoo gij wijselijk alle haast vermijdt,
en ter dege nadenkt over de plaats der bijwoorden. Ik geloo