Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
opzoeken, maar ik zag nooit iemand, die zóó vlug eene taal
kon lezen en schrijven als zij. 5. Men ziet vaak in de wereld,
dat de edelste menschen verkeerd begrepen worden, en toch
zeg ik u: men moet zijn plicht doen; de belooning daarvoor
vindt men in zijn eigen hart. 6. Men moge mij zeggen, wat
men wil, men weet nog niet, wat men met deze Zigeuners
moet doen; men vindt, dat zij een groote last zijn, maar
men kan ze toch niet laten omkomen.
afkeuren to disapprOve of; voortkomen uit to proceed from; dood
op . . . gemak quite at .. . ease; bedaardheid equanSmity; verkeerd
begrijpen to misnnderstand; nog niet not . . . as yet; Zigeuner Gipsy.
54.
(Telw. § § 1 en 2).
1. Honderden, duizenden, ja millioenen dieren leven in en
om ons, zonder (dat wij) ons (poss. pr.) van hun bestaan
bewust zijn (vorm op ing). 2. De eenheden staan steeds aan
de rechterhand; dan volgen de tientallen, de honderdtallen,
enz. Gij weet, dat één tienduizendtal tienmaal zooveel is als
duizend, en dat een tienmillioental honderdmaal zooveel is
als een honderdduizendtal. 3. Toen wij met ons zevenen
waren, beste vrouw, hadden wij allen genoeg te eten, maar
nu [dat] het den Hemel behaagd heeft, ons tweelingen te
zenden, zullen wij genoeg hebben, zelfs nu wij met ons
negenen zijn. 4. Jan, ga eerst naar den zilversmid, en vraag
hem, of hij den zilveren trekpot heeft gerepareerd; loop dan
bij Verschuur aan, om te zien, waar de sigaren blijven
(== wat hij gedaan heeft met de s.), die ik besteld heb.
5. Eerst kon ik mijne schoenen niet uitkrijgen; misschien
waren mijne voeten een weinig gezwollen door de lange