Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
6. Al wie zijn land liefheeft, zal het verdedigen, zoolang een
druppel bloeds hem is overgebleven (= gelaten); wat (er) ook
moge gebeuren, die liefde sterft niet, omdat zij (een) deel is
van het goddelijke en eeuwige in den mensch. 6. Ik kan u
verzekeren, dat van de beide bedienden, wier brieven hier
vóór mij liggen, de een even goed is als de ander; zij zijn als
(= gelijk) goud, dat door het vuur zevenmaal beproefd werd.
blail paper; bestemd naar bound for; schrikken to be frightened; trots
pride; vader— native; schim shadow; antwoorden op to reply to; onge-
past impertinent; doen to ask; een zijn to agrBB; beproeven to try.
53.
(Voornw. §§ 4, 5, 6).
1. Wat zou het wel zijn, als hij eens boos werd (= mocht
worden)? Wel, wat hindert het, of hij mijne handelingen
afkeurt? Zijn oordeel komt niet voort uit eene reine bron,
omdat zijn eigenbelang zeer gevleid zou zijn, als ik anders
gehandeld had. 2. Hoe laat het is, hoe ik heet, hoe de
menschen mij noemen, hoe ik het maak, mijn beste man,
dit zijn vragen, die ik dood op mijn gemak wil beantwoorden;
daarom, neem een stoei, en blijf van avond bij mij; ik heb
u in geen zes maand gezien. 3. Zóó groot was zijne haast«),
dat hij zijne overjas en paraplu vergat; zóó is de man, die
anderen altijd de grootste bedaardheid aanraadt. 4. Toen mijne
zuster acht maanden lang Duitsch geleerd had, kon zij elk
Duitsch boek lezen; hier en daar moest ze eenige woorden
1) Haast is öf haste (gepaste liaast: He was in great haste to come
back), öf hurry (ongepaste, dwaze liaast, overijling; What is done in a
hurry is seldom done well).
8*