Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
^ wij zoo moe, alsof het er tien geweest waren. 9. Dat is
^ een beste, zei mijn medereiziger, toen ik hem mijn nieuwen
hoed toonde.
wel why; ja zeker to be sure; vaderlandslievend patriotic; regeeren to
reign; geluksvogel lucky bird; handig.c/eDe)-; verdichtsel Action ,■ j.ierbit;
ondergaan to suffer; best proper; medereiziger felloiv-traveller.
51.
(Voornw. § 2).
1. Ben ik niet de uwe, uwe eigen beminde bruid, aldus zegt
in Moore's welbekend gedicht "Paradise and the Peri" het
trouwe meisje tot haren stervenden bruidegom, terwijl zij zich
opoffert, om met hem te sterven. 2. Wij zullen de zaak zelf
onderzoeken, zeide de koningin tot hare ministera; zegt mij
zelf, of het mogelijk is, de waarheid te vinden in dezen over-
vloed van tegenstrijdigheden, dien gij mij aanbiedt. 3. Scrooge
zag zijn vroeger ik op de schoolbank l) zitten, toen hij met den
geest van (het) verleden kerstfeest (omz.) de tooneelen zijner
kindsheid bezocht; deze man, die altijd zorg droeg (= nam)
voor (= van) zijn eigen dierbaar ik, begon, na de bezoeken
der drie geesten, [een] belang te stellen (= nemen) in anderen,
en werd de beste man, dien de oude city kende. 4. Nadat hij
zich tot een bekwaam onderwijzer der Fransche taal had ge-
wend, legde hij zich met alle macht op zijne studie toe.
5. Gisteravond ben ik ten uwent geweest, maar ik vond noch u,
noch de uwen. Dat kan ik u gemakkelijk uitleggen; ik was in
de komedie met twee neeQes van mijn broer; hun oom had
1) Schoolbank is of form (alleen de zitbank), öf desk (met den lesse-
naar er vóór); kerkbank = pew; bench - zitbank, rechtbank; bank (in
andere beteekenissen) = bank: Sandbank; the Bank of England.
ten hruggencate, Eng. uitspr. 4e diuk. f*