Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
50
(Voornw. § 1.).
1. Als het Uw wil is, Heer! dat ik sterf, worde Uw heilige
wil gedaan. 2. Wie is daar? — Dat ben ik. — Wel man, je
komt als uit de lucht gevallen; ik hoop toch, dat je van avond
niet weggaat? — Ja, zeker doe ik (dat), en ik zal [het] loopen
of rijden, dat hangt af van den tijd, waarop ik vertrekken
kan, want ik zou gaarne vóór middernacht thuis zijn. 3. Het
waren de Franschen, die in het begin dezer eeuw i) [het]
geheel [van] Europa wenschten te bezitten; hunne liefde
voor (= van) roem werd gevleid door een der grootste veld-
heeren, die de geschiedenis kan aanwijzen. 4. Het zijn de
vorsten uit het Huis van Oranje geweest, die alle wissel-
valligheden van het leven dezer natie hebben medegemaakt,
en sedert 1813 zijn het hunne nakomelingen, die als koningen
dit kleine, maar vaderlandslievende volk hebben geregeerd').
5. Gij zijt een geluksvogel; weet gij niet, dat gij den eersten
prijs in de loterij gewonnen hebt? Wel, dan ben ik blij, dat
ik de eerste ben, (om) het u te vertellen. 6. Zeg eens, goede
vriend, uw verhaal is van (het) begin tot (het) einde een
zeer handig verdichtsel, en ik geloof er geen zier van. 7. Lieve
moeder, als ik den dood mocht ondergaan in den strijd voor
de vrijheid van mijn volk, zeg (dan) aan mijne geliefde
(vrienden), niet te morren. 8. De kortste weg was de onaan-
genaamste; toen wij drie mijlen hadden gewandeld, waren
1) Eeuw is öf age (Tlie age of Pericles, of Queen Elizabeth), öf
century (= honderd jaar: The eighteenth century).
2) The king reigns his ministers govern (Cf. Le roi règne, mais ne
gouverne pas).