Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
49.
(Adj. § § 1 en 2).
1. De grootste gekken en de onverstandigste menschen zijn
zij, die niet naar goeden raad willen luisteren; zij hebben in
(de) meeste gevallen hun besluit ') reeds genomen, vóór zij een
ander raadplegen. 2. Een beleefder mensch heb ik in mijn
leven niet gezien; hij is in den (= als een) regel veel vlugger
dan zijne minderen in (het) afnemen (van) zijn hoed. 3. De
bekwaamste werklieden ontvangen de aanzienlijkste loonen; de
dankbaarste menschen herinneren zich de geringste diensten,
hun bewezen. 4. Dit is een zéér gelukkig paar; ik zou bijna
geneigd zijn te zeggen: het gelukkigste paar ter (= in de)
wereld, maar dat zou al te sterk wezen, ofschoon ik niet geloof,
dat er gelukkiger paren zijn. 5. Het laatst verschenen werk van
Lord Teunyson is een deel gedichten; alle beminnaars van (de)
Engelsche letterkunde en van ware poëzie hoopten vurig, dat
het niet zijn laatste werk mocht zijn. 6. Napoleon en Wellington
waren beiden zeer groote veldheeren, maar de laatste was zoo
gelukkig, [als] den eerste onherstelbare verliezen toe te brengen,
waardoor de Fransche keizer weldra onherroepelijk verloren was.
7. Hij bevond zich steeds onder de eerste (= voorste) strijders;
men kan van hem zeggen, dat hij altijd (de) eerste was om te
vechten, en (de) laatste om (zich) terug te trekken. 8. Gods
ondoorgrondelijke wijsheid en oneindige macht hebben sedert
(= van) onheugelijke tijden den mensch met ontzag getroffen.
onverstandig insensible; gering slight; vurig fervently; toebrengen to
inflict on; onherstelbaar irreparable; onherroepelijk irrevocably; ondoor-
grondelijk inscrutable; onheugelijk immemorial; ontzag awe.
1) Hesluit is conclusion en resolution; het hoofdonderscheid blijkt mis-
schien nit den volgenden zin: He took the reso(i(<ion to insert the co?ïctesion
of the paper on ''Dress and Fashion'' in the next number of his periodical.