Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
44.
(Werkw. § 4, III).
1. Vele jonge boeren hadden (zich) vereenigd, om den
intocht van den nieuwen burgemeester op te luisteren; zij
reden op hunne krachtige paarden achter, naast en vóór het
rijtuig, waarin de burgemeester naar het dorp reed. Vóór hij
dit binnenkwam, stond eene rij kinderen langs den weg, die
hem met bloemen bestrooiden, terwijl de meester van het
dorp hem hartelijk verwelkomde. Daarna zongen de kinderen,
die (zich) zéér goed gedroegen, drie coupletten van het volks-
lied. 2. Hoevele menschen leven (er) in de wereld, die nooit
nagedacht hebben over de eenvoudigste dingen ? 3. Wat kruipt
daar op den vloer? Gij weet het niet, is wel? Wel, kijk er
goed naar, dan zult gij zien, dat het een kever is, niet waar?
4. Is zijn zoon dezen avond in den schouwburg geweest?
Neen, zijn zoon niet, maar zijne twee dochters wel. Dat is
vreemd; heeft de jonge man mij gister niet gezegd, dat hij
er heen zou gaan? Dat kan (wel) zijn, maar gij weet even-
goed als ik, niet waar, dat onverwachte omstandigheden ons
soms verhinderen te doen, wat wij van plan waren. 5. Uwe
opmerking deed mij eerst lachen, maar toen ik de gevolgen
van zijn gedrag onderzocht, zag ik niets belachelijks in hetgeen
gij hadt gezegd. 6. Toe, Willem, heb een oogenblik geduld;
wees nu niet dwaas, en wees zoo rustig [als] mogelijk.
opluisteren tocjrace; krachtig stowt; langs n/0«5r; couplet sianza; volks-
lied national hymn; nadenken over to re/lect on; kijken naar to look at;
verhinderen to prevent from; van plan zijn to intend.