Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
d. Vóór twee of meer medeklinkers, waarvan enkele stom zijn, zoodat
voor het gehoor de klinker lang wordt: li{g]i)t^ /^fe'O^i si(g)n.
e. Vóór vokalon onder den klem: laity^ bri'er, ptiissant.
EERSTE LEESOEFENING»).
My wife takes wine; I like ale better (= betd)^). We see
five ladles (s = z) on the table. He takes the mane of the
lion. The cradle is of iron; this pen is of steel. I shake him
hy the hand. It is a nice poker; the «tove is not so nice.
In the ni(gh)t the cry of fire (fai9) awaked (2 lettergr.) me.
A hi(gh) pole is seen in the street. The baker bakes nice
and sweet things (s = z). Home, sweet home is the title of
this fine song. We gave James (s = z) a nice game. Be a
true (= troew) student. I like an open cradle for the boy.
He bites in the cake; he likcs it. Tiny Tim sits at the
table. The (k)nife is not fine; I will b(u)y a better (k)nife,
Will he go and try, if he can open the box? When there
is a willj there is a way. No pains. no gains.
4. De korte klank der Engelsche klinkers wijkt nog al af
van dien der onze. Die der a is iets meer naar de e zwee-
mend dan die van het Fransche patte. Men brengt dien
klank het best voort door den mond te openen, alsof men
de a van vat wilde uitspreken, maar eene e te zeggen. Die
der e helt iets meer naar de i over dan in het Nederlandsch.
De Engelsche korte i (y) is gelijk aan de korte Noordduitsche
i, b.v. in bitten en finden. De Engelsche korte o is nooit
1) Tusschen haakjes gezette letters zijn stom. De onregelmatige uit-
spraak van een klinker wordt zoo noodig opgegeven; zoo de klemtoon
niet op de eei-ste lettergreep ligt, wordt hij door vette letter aangeduid.
2) De e stelt een zeer zwakken a-klank voor. Dezen klank heeft b.v.
er in toonlooze lettergrepen, of de r na vokaal: care.