Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
44.
(Subst. § 2. § 3. A. I, a. b.).
1. Mijne lezeressen zullen zeker met groot genoegen gehoord
hebben, dat de uitgave van het tijdschrift door den nieuwen
i redacteur op dezelfde wijze zal worden voortgezet. 2. De dood
/ met zijne zeis en zijn zandlooper spaart niets en niemand,.
evenmin als de tijd, die eindelijk alles aan zijne macht onder-
werpt. 3. „De liefde", zegt de groote Engelsche dichter, „nam
den zandlooper op, en keerde dien (om) in hare gloeiende
handen." 4. De kerk dankte haren invloed aan de wijze
maatregelen, die hare dienaren namen; de christelijke gods-
dienst oefende zijn invloed uit in paleizen en hutten. 5. De
■ aarde en de maan ontvangen haar licht van de zon, die hare
j stralen verspreidt in alle richtingen, en overal haar welda-
( digen invloed doet gevoelen. 6. Om den wil van (de) zede-
ƒ lijkheid en van (uw) geweten (gen.) raad ik u aan, uwe
/ schuld te belijden, en om vergiffenis te vragen. 7. Het paard
van den Heer Williams werd aan Willems vader verkocht
voor den prijs van 480 gulden. 8. Op een half uur afstands
van het dorp zult gij eene hut vinden; een steenworp er
I van(daan) staat eene schaapskooi, en eene kabelslengte verder
■ ligt de groote steen, die uit den tijd der Romeinen dateext.
I 9. In mijne vierweeksche vacantie heb ik Prof. Pruin's „Tien
' jaren uit den 80-jarigen oorlog" gelezen, hetzelfde boek, dat
gij op oudejaarsavond van uw vader ontvangen hebt.
tijdschrift periodical; redacteur editor; zeis scythe; zandlooper hour-
glass, glass of time; danken to owe; doet.... gevoelen makes .... felt;
schaapskooi shetpfold; vacantie holiday; uit from.