Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
44.
(Lidw. § 2. B. § 3.).
1. Het was niets moeilijk, om deze thema in een half uur
af te maken, ofschoon de laatste zin i) nogal moeilijk was,
omdat de verzamelaar bijna geen woorden had vertaald, en er
nog al eenige uitdrukkingen en woordverbindingen in voor-
kwamen , die vrij wat kennis van het Engelsch idioom
onderstellen. 2. De Nederlandsche gezant te Londen is baron;
wijlen de Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken was
pair van het rijk. 3. Op het slagveld maakte de aanvoerder der
troepen dezen luitenant kapitein, en zeide op een hartelijken
toon tot hem: Ik hoop, dat ik u weldra als majoor of kolonel
zal begroeten; misschien zal ik u in de toekomst als opper-
bevelhebber zien, en dan zult gij zeker uwen ouden aanvoerder
niet vergeten. 4. Mijnheer, er is hier iemand voor u geweest
toen u uit was, maar het spijt mij zeer, dat ik zijn naam
vergeten ben. Als ik mij niet vergis, was het een zekere
Mijnheer Bright; hij zeide, dat hij secretaris was van uw
genootschap. — Heeft hij geene boodschap (achter)gelaten? —
Neen, Mijnheer. 5. Gijl. hebt nooit haast, om naar bed te gaan,
maar gij hebt evenmin lust, 's morgens op te staan. Dat is
zeer duidelijk, waarde oom; 's avonds, wanneer wij aan den
haard een praatje maken, vinden wij het altijd jammer, de
warme kamer te verwisselen voor het koude bed. 6. Hij heeft
het recht, trotsch te zijn op zulk een zoon, die de staf van
zijn ouderdom is.
woordverbinding phrase; wijlen de the late; pair peer; op ... . toon
in.... tone; begroeten to hail; zich vergissen to be mistaken; boodschap
message; evenmin no more; een praatje maken to have a chat; trotsch
op proud of.
1) Die zin heeft geen zin: That sentence makes no sense.