Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
43. (Als 42).
1. Mijn vriend is predikant te Den Burg op het eiland
Texel; hij kent den pachter L. zéér goed, die hem herhaaldelijk
verplicht heeft, toen hij voor de eerste maal het eiland bezocht,
vóór hij besloot, zich daar te vestigen. 2. De man, die rijk is,
maar niet tevreden, kan niet gelukkig zijn. De eerste voor-
waarden voor ons geluk zijn de gezondheid en de tevredenheid;
gij weet evengoed als ik, dat de mensch slechts weinig noodig
heeft op aarde, en als het lot hem de gezondheid schenkt,
kan hij gemakkelijk gelukkig zijn. 3. De vrouw werd den man
tot levensgezellin gegeven, opdat zij hem helpen, en hij haar
beschermen zou. 4. De jongeling, die pas het leven binnenge-
treden is, en de man, die reeds honderden ervaringen heeft opge-
daan (= gemaakt), hebben beiden hunne idealen en wenschen,
die dikwijls door de doornige hagen langs den levensweg worden
afgerukt. 5. Juist toen de schilder naar de kerk zou gaan, om
schetsen van de beroemde trap l) te nemen, ontmoette hij een
groot aantal jongens, die uit de school kwamen, en twee politie-
agenten volgden, die een man naar de gevangenis brachten.
6. Op mijne reis') door Frankrijk zat ik in den wagen met twee
Portugeezen, twee Franschen, twee Duitschers, één Chinees en
één Rus. Ik geloof, dat ik den laatste verleden jaar in Londen
heb ontmoet, maar ik ben er niet zeker van. 7. Aanstaande
jaar gaan mijn oom Karei en mijn tante Marie naar de Pyre-
neeën, om den winter te Biarritz door te brengen.
tot ... . levensgezellin for ... . companion in life; jongeling youth:
haag hedge; langs along; trap .staircase, stairs; —agent —man.
1) De treden der trap -- the steps of the stairs, ''.'ergel. Die Stufen
der Treppe.
2) Reis = journey; zeereis = voyage (passage is overtocht, en korter
dan voyage) ; het woord travels wordt in den regel in het Mv. gebi uikt
Gulliver's Travels.