Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
«HP

§ 1. ALGEAIKENIC RKGELS.
■ 1. Het Engelsche alphabet bestaat uit zes klinkers en
twintig medeklinkers. Klinkers: a (eei), e (iej), i (ai)'), O
(oow), u y ïs eene i, behalve aan het begin van
eene lettergreep, waar ze als j klinkt. Medeklinkers: b (biej),
c (siej), d (diej), f, g (dzjiej), h (eeitsj), j (dzjeei), k (keei),
1, m, 11, p (piej), q (kjoew), r (aar), s, t (tiej), v (viej),
w (döbbeljoew), x (eks), y (oeai), z (zed of ziej). Dit zijn
de zoogenaamd alphabetische klanken. Zie verder § 3.
2. De klinkers hebben: 1. den regelmatig langen (alpha-
betischen)^ 2. den regelmatig horten klank.
N.l>. In 1. Iiebben wij kunnen opmerken, dat de Engelsclie klinkers
«teeds ill een consonant eindigen, en wel de a, e en I (y) in de j, de
O en u in de w. De alphabetische e en u verliezen voor de r (lietzij deze
als medeklinker uitgesproken wordt of niet) eti voor een anderen vokaal
hun j en w: hem'j pure, hearing^ creation^ dual.
3. De lange of alphabetische klank komt voor:
In elke open lettergreep, welke den klemtoon heeft*),
Uitz.: the voor een woord, aan welks begin men een mede-
klinker hoort: the man, maar the inn.
N.n. Lang zijn daarom de klinkers in den regel:
a. Aan het einde eener lettergreep, of voor ééne e (de e doet namelijk
<iikwijls den dienst der verdubbeling): thee^ me ^ to be, die, hoe.
b. Vóór één medeklinker -f- e, en de alleidsels (Uitz. to tive en to give).
c. Vóór één medeklinker •+■ Ie of re (de voorgaande medeklinker is
onafscheidelijk met eene volgende l of r verbonden, zoodat de lettergreep
vóór deze groep open wordt): cradle, ladle, bridle^ metre, lucre.
1) De Engelsche alphabetische i klinkt anders dan ei (= ai) in het
D. Wein; ze is, nauwkeurig beschreven, de korte Engelsche a + i (zie
§ 1, 4, voor de korte a).
2) Over de klinkers in toon/oo^e lettergrepen zie § 29; voorloopig
worden slechts de vokalen in behlemde lettergrepen bedoeld.
tex druggencate, Eng. uilspr. 4e druk. 1