Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
28. (Herhaling).
Nooit had ik zulk eene aangename ontmoeting, als ik dezen
morgen heb gehad. Gij weet, dat mijn jongste broer naar
Australië vertrokken was, en dat wij niets van hem hadden
gehoord in vijf maanden. Gij begrijpt, dat dit ons aan het
ergste deed (= maakte) denken, want hij had nooit verzuimd,
om elke twee maanden te schrijven. Hij was of ziek, öfdood,
{zoo)als mijn vader zei, en (zoo)al8 wij allen dachten. Wij
hadden onze angst voor onze moeder verborgen, want zij leed
genoeg onder de verschrikkelijke onzekerheid. Zij vreesde en
hoopte, weende en bad, en wanneer het uur sloeg, waarop
de brievenbesteller voorbij ging, sloop (== stal) zij altijd naar
de voorkamer, en zag, of er iets in de bus viel. Maar niets
kwam. Dezen morgen bevond ik mij nabij de haven, juist
toen een Engelsch schip aankwam. Ik zag, hoe de matrozen
een zwakken jongen man uit het schip geleidden; hij kon
nauwelijks staan; zijn gezicht was bleek, zijne gestalte was
gebogen. Maar, ken ik dien man niet? Zou het mijn broer
kunnen zijn ? Deze gedachten doorkruisten mijn brein, en vóór
ik het wist, lag hij in mijne armen; hij had mij ook gezien.
Ik bracht hem naar huis, waar hij ons zijne geschiedenis ver-
telde, eene geschiedenis zoo vol [van] avonturen, dat ik ze
[aan] u later zal mededeelen, zoodra ik den tijd zal hebben.
ontmoeting encounter; naar for; Australië Australia; verzuimen to
fail; ziek ill; angst anxiety, anguish; voor from; lijden onder to suffer
from; onzekerheid uncertainty; vreezen to fear; brievenbestellerposiman;
voorbij past; bus letter-bnx; mij myself; haven harbour; juist just;
matroos sailor; schip ship; gezicht face; bleek pale; gestalte form;
doorkruisen to cross; brein mind; avontuur adventure; mededeelen lo
communicate (met to vóór den datief).