Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
28. (Herhaling).
De winter öe^int te naderen. Gedurende verscheidene nachten
heeft het gevroren, en de koude, die wij weldra zullen hebben,
wordt reeds gevoeld, zoodra de zon is ondergegaan. De boomen
hebben voor het grootste (compar.) gedeelte (= deel) hunne
bladeren verloren; de bloemen en -planten zijn uit den tuin
naar eene wärmere plaats gebracht [geworden]: öf naar de
huiskamer, waar de kachel den geheelen dag brandt, öfnaar
den kelder, waar zij zullen blijven tot de winter verdwenen,
en de zomer teruggekomen is. Nu moeten wij vaarwel zeggen
aan de warme dagen, den helderen zonneschi.jn en den geur
van (de) bloemen, en in hunne plaats hebben wij gekregen
donkere luchten, regen-, hagel- en sneeuwbuien(= buien van
r. h. en s.), die op ons gevallen waren, vóór wij het wisten
of wenschten. Maar — ofschoon wij de genoegens van den
zomer verloren hebben, wij hebben andere genoegens gewonnen.
Ik herinner (mij) vele winters, toen wij bij elkander zaten, en
elkander geschiedenissen vertelden; of, als niemand iets te
vertellen had, las een van het gezelschap den anderen een
verhaal voor. Maar de kerstvacantie bleef altijd ons heerlijkste
vooruitzicht; dan deden wij niets, omdat de vacantie te kort
duurde, om veel te werken. Wij vergaten gedurende die dagen
al de min of meer onaangename dingen, die wij op school
ondervonden hadden, en met een hart vrij van alle zorgen,
verlieten wij het huis op zonnige dagen, of om schaatsen te
rijden, öf om lange wandelingen te doen (= nemen).
naderen to appro&ch; koude cold ; weldra soo«; rceAs already; zoodra
as soon as; bloem/^oioer; huiskamei-siMin^-roonj; kachel stoye; branden
toburn; kelder ceHar; verdwijnen to disappea/',' vaarwel/aj-eioeH; zonne-
schijn sunshine; geui' fragrance; bui shower; liagel hail; sneeuw snoui;
herinneren to remember; bij elkander together; elkander eac)i other, one
another; gezelschap company; vooj lezen to read to; kerst—Christmas—;
vooruitzicht prospect; duren to last; ondervimlen to experience; vrij van
free from; zorg care; zonnig sunny.