Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
28. (Herhaling).
Verleden jaar werd ik uitgenoodigd, de zomervacantie op
de buitenplaats van den oom van mijn «cAooSmakker door te
brengen. Gij begrijpt, dat ik de uitnoodiging niet afsloeg;
mijne ouders, die altijd blij zijn mij genoegen te geven, gaven
hunne toestemming, en op den dertienden [van] Juli 1885
wandelde ik naar het station, waarheen de meid mijn valies
gebracht had, en nam een kaartje tweede klasse naar het
dorpje, in welks nabijheid de buitenplaats gebouwd is. Toen
ik op de plaats mijner bestemming gekomen was, zag ik mijn
vriend, die met zijn nichtje Marie, een lief meisje van vijftien
jaar, mij naar het huis geleidde. Gij zaagt nooit zulke vrien-
delijke menschen als mijn goeden gastheer en zijne vrouw.
Zij deden alles, wat zij konden, om mij het leven aangenaam
te maken. Eerst gingen wij naar den stal, waarin wij drie
prachtige paarden vonden. Willems oom vroeg, of ik van
paardrijden hield. En toen ik bevestigend antwoordde, zeide
hij: Dan zullen wij morgen samen uitgaan, en wanneer wij
zooveel gereden hebben als wij verkiezen, zullen wij thuis
een spelletje doen (= hebben). Zoo ging het altijd van dag
tot dag. Ziet gij nu, waarom ik herhaaldelijk denk aan die
goede menschen, en vooral aan de vriendelijke gastvrouw,
die, toen ik hen verliet, mij vele geschenken gaf voor mijne
kleine zusjes?
doorbrengen to pass; opat; buitenplaats couiïiry-sea«; makker/eHoio;
afslaan to decline; uitnoodiging invitation; toestemming consent; valies
carpet-bag; kaartje ticket; nabijheid neighbourhood; op at; bestemming
destination; lief nice; gastheer host; gastvrouw hostess; stal stable;
vragen to dsk; antwoorden to answer; bevestigend in the affirmative;
spelletje game; lierhaaldelijk repeatedlg; vooral especially.