Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
27.
(Adj. § 1. 3. 4.; Voornw. § 4).
1. Wie zou het niet geloofd hebben, als zulk een voortref-
felijk man het hem verteld had ? Het ergste van de zaak was,
dat door zijn goeden naam allen bedrogen werden, de oudsten
zoowel als de jongsten. 2. Wat voor eene soort van stad is
Amsterdam? En weet gij welke stad de hoofdstad van de
provincie [van] Zeeland is? 3. Waarom koos hij dezen weg
niet naar de stad? Dat is zeer duidelijk; omdat de volgende
weg de naaste was. 4. Toen wij te zamen in den dienst van
Gebrs. Cheerybingle waren, kwam hij altijd later dan de
eerste klerk; gewoonlijk was hij (het) laatst van allen. 5. Aan
wien hebt gij de appels gegeven? Aan een jongen. Aan wat
voor een jongen? Aan een der zoons van deze weduwe. Aan
welken? Aan den oudsten, die zi^jne moeder trouw bijstaat in
hare moeilijke taak om al hare kinderen op te voeden. 6. Ja,
beste vriend, wij worden elk jaar een weinig ouder, ons haar
wordt grijzer, onze oogen worden zwakker, en wij verliezen
onze tanden sneller dan wij [het] wenschen; dit bewijst, dat
wij verder en verder komen op den weg naar het graf.
7. Hoe minder gij er van zegt, hoe aangenamer het [aan] mij
zal zijn; denk aan het spreekwoord: (het) minst gezegd, (het)
spoedigst hersteld. 8. Hoe erger een tiran het volk onder-
drukt, hoe meer het (= zij) hem zal (= zullen) verfoeien.
duidelijk clear; Gebis. Ch. Ch. Bros.; eerste klerk senior clerk (e = ä);
weduwe widow; opvoeden to educate; grijs grey; oog eye; zwak weak;
snel quick; spreekwoord proverb; spoedig soon; herstellen to mend;
onderdrukken to oppress; verfoeien to detest.