Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII
BIJ DEN DERDEN EN VIERDEN DRUK.
De gebruiker van dezen druk zal zich door vergelijking met
de eerste uitgaven hunnen overtuigen, dat ik dankhaar gebruik
heb gemaakt zoowel van de jongste geschriften over het onder-
werp, als van de kritiek, voorzoover mij die onder de oogen
kwam. De bruikbaarheid van dit zoo welwillend ontvangen werkje
is, hoop ik, vermeerderd: 1. door de alphabetische lijst der
woorden, welker afwijkende uitspraak in de verschillende para-
grafen is behandeld; 2. door de bijgevoegde recapitulatie van de
klanken der Engelsche vocalen, en 'ó. door eene juistere toepassing
van het phonetisch schrift, dat ook eenigszins gewijzigd is in
verhand met een weldra te verschijnen woordenboek, dat in den
eenvoudigsten vorm datgene zal bevatten, wat onze leerlingen,
bij het lezen der vreemde taal en het vertalen daaruit in het
Nederlandsch, volstrekt behoeven. Gaarne breng ik den Heer
H. G. TOMMERUP, die van Engeland uit zulk eene warme belang-
stelling toonde in mijn werkje, en wien ik verplicht blijf voor
menigen nuttigen wenk, mijn oprechten dank. Zoolang er geen
ander boekje voor de „Engelsche uitspraak" is, schijnen velen,
dit blijkt uit den zoo spoedig noodig geworden vierden druk,
zich nog wel te willen „behelpen" (zooals de redacteur van „De
drie Talen" het zoo juist heeft uitgedrukt) met mijn eenvoudig
hoekje, en dat kan mij slechts aangenaam zijn.