Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
76. Wanneer men in plaats van dien vijver een sloot
om dien tuin graaft, boven 1 el wijd, in den bodem
8 palm, en 6 palm diep; — a) wat is de gemiddelde
lengte van deze sloot; b) hoeveel kub. el aarde zal deze
opleveren; en c) hoeveel kan de tuin daarmede opgehoogd
worden, gerekend zonder het indroogen?
77. Hoeveel zal de tuin opgehoogd blijven, indien m'en
deel rekent voor het indroogen?
78. Indien men dien tuin na het indroogen 2 palm
wensehte opgehoogd te zien, hoe diep zou men dan die
sloot hebben moeten graven?
79. Uit eene ronde schijf was, van 7 palm diameter en
4 palm hoog, wil men kaarsen maken van 2 palm lang en
3 duim dik. Hoeveel kan men daaruit bekomen?
80. Maar zoo men op 11 kaarsen eene voor het katoen
rekent, hoeveel zal men dan bekomen?
81. Hoe hoog zou die wasschijf zijn, indien men onder
bovenstaande bepalingen er 539 kaarsen uit bekwam?
82. Eene schijf was, van 3,5 palm diameter, is 2 palm
dik; zoo men daarvan kaarsen maakt van 6 in de 5 ons,
hoeveel zal men dan bekomen, indien het soortelijk gewigt
van was op 0,97 wordt gerekend?
83. Voor eene kaas van 4,3 palm diameter en 2^ palm
dik, betaalt men ƒ 2,079 ; wat kost het pond, indien het
soortelijk gewigt 0,75 bedraagt?
84. Eene kuip kan 8 vaten 75 kannen water bevatten.
Eene andere „ daaraan gelijkvormig, is 1,5 maal zoo wijd
en hoog. Hoe veel water zal men daarin kunnen bergen?
85. Een vat van 1 el diameter bevat 9 vat 37^ kan.
Hoeveel zal een daarmede gelijkvormig vat bevatten, dat
4 palm in middellijn is ?