Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
wiens oog 17 palm boven den grond is, en die_9 el van
den boom staat, ziet in den emmer juist den top des
booms. Hoe hoog is deze boom?
60. Bij een' sluis staat aan beide zijden een windas,
waarmede men de deuren geheel open draait, wanneer het
touw 15 maal om de as loopt, welke 1 palm 4 duim in
diameter dik is; hoe lang is dan het er om gewonden
touw, en hoe wijd is de sluis?
61. De spil ter opwinding van het anker, op een schip,
is 2 palm 1 duim in diameter. Met hoeveel slagen moet
het ankerketting er om gewonden worden, indien het 15
el 8 palm 4 duim lang is ?
62. Een vat van 22 palm omtrek bevat 231 kan water.
Hoeveel zal een ander van gelijke hoogte bevatten, dat
3,5 palm in middellijn wijd is?
63. Voor een molensteen van 14 palm diameter betaalt
men 18 gulden. Wat zal men naar dien prijs moeten be-
steden voor eenen soortgelijken yan 8,8 el omtrek?
64. Men heeft in eenen cirkel vier koorden getrokken
op den afstand van 8 palm, evenwijdig aan elkander, en
de buitensten op 8 el afstand van het einde des diameters,
welke die koorden loodregt doorsnijdt. Hoe lang zijn
deze koorden?
65. Hoe lang zouden die koorden zijn, indien zij 3 el
van elkander, en de buitenste ook 3 el van het einde des
diameters verwijderd waren?
66. Wanneer de diameter des zuigers van eene zekere
stoommachine 3,5 palm is, heeft dit werktuig 17 paarde-
krachten. Indien van eene andere machine de middellijn
des zuigers 5 palm is, hoeveel paardekrachten bezit deze
onder overigens gelijke omstandigheden?