Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
51. Op een muur van 7 el lang en 7 el hoog, staat,
in den vorm van een halven cirkel, het eindvlak van een
gewelf, met denzelfden diameter als de zijde van dien muur.
Hoe groot is die muur met dat eindvlak des gewelfs?
52. Wat is de omtrek van het grootste vlak van dezen
muur met het eindvlak er bij?
53. Indien een hiermede gelijkvormige muur 614 □ el
en 25 □ palm groot is, wat zal dan de lengte zijn?
54. Hoe groot is dan de omtrek van het grootste vlak
van dezen muur met den halven cirkel er bij?
55. Iemand heeft een regthoekig stuk land, groot
108 □ roede. De lengte staat tot de breedte als 12 tot 1.
Hij wil hiervan eep stuk aan een der hoeken afscheiden,
gelijkvormig hiermede en 675 □ el groot. Hoe lang en
breed zal dit moeten zijn?
56. Iemand legt, op 300 el afstand van den voet eens
torens, een spiegel op den vlakken grond, en gaat van
daar 6 el regtlijnig achterwaarts, tot dat hij den top des
torens in den spiegel ziet. Indien zijn oog 2 el boven
den grond is, hoe hoog is dan de toren?
57. Een ander, 6 el van den spiegel verwijderd, en
wiens oog 1,5 el boven den grond reikt, ziet den top eens
torens juist in den spiegel. Indien de toren 80 el hoog
is, hoe ver staat hij van den voet van dit gebouw?
58. Iemand staat bij eene volle gracht van 12 el wijd, en
ziet juist over den rand van den wal, in het water, den
top van de mast afgespiegeld, van een schip, liggende aan
den tegenover gelegen oever. Hij staat een el van den wal,
en zijn oog is 2 el boven het punt van den waterspiegel.
Hoe hoog boven het water is dus de top van de mast?
59. Een emmer van 4 palm hoog, geheel met water
gevuld, staat 8 el van den voet eens booms. Iemand,