Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
9. Hoeveel drooge aarde kan men van deze gracht be-
komen?
10. Hoe hoog kan dus de dijk worden, dien men
daarvan maakt, indien deze 18 el in aanleg, 6 el in
kruinsbreedte en 5 roede lang moet zijn?
11. Een dijk van 24 roede lang is op het eene einde
10 el hoog, 12 el in aanleg en 8 el in kruinsbreedte,
terwijl het andere einde 9 el in aanleg, 12 in hoogte en
6 van kruinsbreedte is. Hoe groot is d,e kubieke inhoud
van dezen dijk, wanneer men rekent dat het een afge-
knotte piramide is?
12. Een vijver van 36 el lang, is op het eene eind in
aanleg 8 el, in den bodem 4 el, en diep 10 el; — doch
aan het andere einde is de aanleg 10, de bodem 5 en de
diepte 12 el. Wat is hiervan de kubieke inhoud?
Ofschoon wij de ligehamen in de beide laatste voorstellen
als afgeknotte piramiden beschouwd hebben, is dit niet
volkomen juist: want zulks zou aUeen het geval zijn, wan-
neer de twee verschillende eindvlakken niet alleen evenwij-
dig, maar ook volkomen gelijkvormig waren. Anders toch
zouden de ribben bij verlenging niet in hetzelfde punt
kunnen te zamen komen.
Tot nog toe hebben wij gerekend, dat de eindvlakken van
dijken en kanalen loodregt stonden; maar meestal zijn zij
schuins. Als afgeknotte piramiden kan men zulke ligeha-
men niet beschouwen. Zij heeten eigenlijk prismoïden.
Zand- en steenhoopen, benevens vele andere ligehamen, zijn
dikwijls ook prismoïden.