Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
Worden dijken gemaakt van natte, uit kanalen of diep-
ten opgegraven aarde, dan wordt gewoonlijk ^ deel daar-
van Voor het indroogen gerekend.
1. Wanneer nu van den dijk in bovenstaande figuur de
aanleg AB — 'è el, de kruinsbreedte CB = ^ el, de hoogte
BI=G el en de lengte BF= 25 roede is, hoe groot is
dan de inhoud van den dijk?
2. Indien de inhoud 11,7 kubieke roede was, hoe lang
zou dan de dijk zijn?
3. Hoe lang zou die dijk zijn, zoo de inhoud 15,6
kubieke roede was?
4. Indien AI—^, IJ= 5, BJ=2, en 2)7= 8 el was ,
hoe lang zou dan de dijk zijn, wanneer de inhoud twee-
maal zoo groot was als in voorstel 3?
5. Hoe hoog zou die dijk zijn, bij denzelfden inhoud,
wanneer de lengte 45 roede, en de overige afmetingen als
in het vorige voorstel waren?
6. Een dijk van 75 roede lang, heeft eene kruins-
breedte van 4, en eene hoogte van 6 el, terwijl de schuin-
sche afwijking aan beide zijden ^ el op de el bedraagt.
Hoe groot is de inhoud?
7. Hoe diep zal de sloot moeten zijn, die onder overi-
gens gelijke afmetingen als de dijk, de natte aarde daartoe
moet opleveren, ^ gerekend voor het indroogen. Hoe veel
kub. el natte aarde heeft men dan noodig, en hoe hoog moet
de dijk aanvankelijk gemaakt worden?
8. Eene gracht is in aanleg 22 el, in den bodem
8 el, en moet bij eene lengte van 5 roede, 9 kubieke roe-
de natte aarde opleveren. Hoe diep moet deze gracht zijn ?
6