Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
Be hol.
\ 20.
Een ligchaam, dat van alle
zijden besloten is tusschen eene
oppervlakte, die overal
even ver van een zeker middel-
punt verwijderd is, noemt men.
een bol^ gij hÏQy fjj^l ^f,^ ƒ
ji ^ h^t mid-
delpunt, en wanneer gij u voor-
stelt, dat de cirkel BDCE ojn
_________^.„JuJt ronddraait , (kn beschrijft ^mé^^^t
oppervlakte van den bol. J^j^yVipunten B en
, ,dat rpnddraaijen op dezelfde . plaats, dn» kyi m^ Bwh
bel, dooh dat dife ooit in ihudmc i'igUllglii kau plaaU lllbben,
aul^ jiiOMiAki jwul boggijpaa. Elke regte lijn , die door
het middelpunt gaat, en aan weerszijden in den omtrek of
de oppervlakte eindig is een diameter of mid-
dellijn van den bol.len de uiteinden dier lijn, noemt men
polen of aspimten.
In allerlei rigtingen kan men J^^' cirkels den boj
trekken. Ligt het middelpunt A in het vlak dier cirkels,
dan heeten het groole cirkels van den bol; maar is dat
punt daar buiten, dan heeten het kleine cirkels daarvan.
BI)CE is dus een groote, en BIIEG een kleine cirkel van
den bol. *
Snijdt men een stuk uit den bol, dat begrepen is tus-
iclien "ïtji^ stralen des bols en een cirkelrond deel van zijne