Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
bezit. ■ Een punt kan alzoo geene uitgebreidheid, geene
lengte noch breedte hebben: want het is slechts de grens
of het uiteinde en dus geen deel der lijn. Had de lijn
breedte, dan zou zij een deel van het vlak, en niet de
grens daarvan zijn. Indien het vlak dikte had, zou het
eveneens een deel van het ligchaam en dus niet de grens
daarvan zijn.
Ofschoon de ligohamen der natuur stof bevatten, waar-
mede hunne uitgebreidheden zijn opgevuld, kan men zich
die ruimten ook S^È^l^e'^dig zonder de stof voorstellen.
Deze laatste noemt men wiskundiger de eerste natuurkun-
dige ligchamen.
De meetkunde bepaalt zich tot de leer van al deze uit-
gebreidheden , en wordt verdeeld in de meetkunst der vlak-
Icen en die der ligchamen.
Eerst zullen wij ons bezig houden met de
MEETKUNST DER VLAKKEN.
, Ktoadraten en regthoeken.
Sgn^ plaN^vft^ ^igt Sü'eM i^t Siis3*siLenvij^ ^-V^sjj.
Mnders zou het verhevenheden of holligheden hebben en
>niet volkomen plat of vlak zijn J
y Het eenvoudigst te berekenen vlak is liet vierkant of kwa-
draat. Dit heeft vier gelijke zijden en vier .gelijke hoeken.
Zijn alleen de tegenoverstaande zijden gelijk in lengte en
al de hoeken gelijk, dan heet het een regtJwek of langwer-
pig vierkant. De zijden daarvan heeten de lengte,
en breedte.