Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
E H L ^ H ® H N i.
In onderscheiden maatschappelijke bedrijven heeft men er
groot belang bij, de grootte der ligehamen te kennen, bene-
vens de onderscheiden afmetingen der ruimten en afstanden.
De ligehamen zijn begrensd door platte of doorfr^H^el
vlakken, en deze te zamen noemt men hunne oppervlak'^i. ^/f
De grenzen der vlakken zijn lijnen. De kortste wfeg tus-
sehen twee plaatsen of punten noemt men eene regte lijn.
Elke lijn, die van deze rigting afwykt, is eene gebogene
of kromme lijn.
Men kan zich de lijn ook voorstellen als ontstaan door de
beweging van een punt; eveneens een vlak door de beweging
eener lijn. Door de beweging van een vlak zouden dus
jsommige ligehamen ontstaan, of eigenlijk ligehaamsruimten.
De grenzen der ligehamen en der vlakken liggen tusschen ,
de bepaalde en de onbepaalde ruimte, en hebben dus geeneiwtó^u,
iftuitgebreidheid, dewijl die tweederlei ruimten overal onmid-
dellijk aan elkander sluiten.
De ligehamen hebben "Ü^s lengte, breedte en dikte of
driederlei afmeting; de vlakken hebben geene dikte, —
maar slechts tweederlei afmeting,' n. 1. lengte en breedte.
Hieruit volgt, dat de lijn alleen lengte, en geene breedte
1