Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
7. In ecnèn anderen bak, even lang als breed, doch
half zoo hoog, zijn 78 yat, 12 kan en 5 maatjes begrepen;
hoe lang is elke zijde van dezen bak?
8. Op een korenzolder van gelijke lengte en breedte
ligt graan ter hoogte van ^ der lengte. Indien er 6 last,
2 mudde, 2 schepel en 5 kop graan ligt, hoe lang, breed
en hoog is dan die hoop?
9. Een stuk marmer, vijf maal zoo lang als breed en
dik, in de gedaante van een parallelopipedum, kost
gl. -Ui „lil,, Indien de kub. palm 4 ct. kost, hoe lang,
breed en dik is dan dit ligchaam?
10. Een balk, 10 maal zoo lang als breed en dik,
wordt betaald met 1 gl. 95y-J ct. Wanneer de kub. palm
10 ct. kost, hoe lang zijn dan de zijden van dit ligchaam?
11. Een houten bak, volkomen kubiek van gedaante,
is inwendig 2460,375 kub. palm groot. Zoo het hout 2,5
duim dik is, hoe groot is dan de buitenste oppervlakte,
het bovenvlak niet mede gerekend?
12. Een ivoren dobbelsteen weegt 2 lood, 2 wigtjes
7,8125 korrel. Indien het soortelijk gewigt op 2 gerekend
wordt, hoe lang zijn dan de zijden, en hoe groot is de
oppervlakte?
13. Een kubieke hoop brandhout brengt ƒ 6088|^ op,
wanneer de wisse voor ƒ 4 verkocht wordt. Hoeveel wis-
sen zijn er, en hoe lang is elke zijde van dien hoop?
14. Drie kubieke stukken marmer zijn te zamen zwaar
E,92 pond. Indien het soortelijk gewigt van marmer
op 2,5 gerekend wordt, hoe lang zijn dan de zijden dezer
marmerblokken ?
15. Een steenhouwer koopt een zerksteen van 5,2 el
lang, 4,3 el breed en 0,8 el dik voor 1 gl. ct. de
kub. el; hoeveel bedraagt deze steen?