Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Ook alle andere getallen kunt gij op deze tweederlei
wijze tot de derde magt verheffen of den kubus er van
berekenen.
Om nu den kubiekwortel uit eenig getal te vinden, dee-
len wij het, van de eenheden beginnende, in afdeelingen
van 3 cijfers, omdat 1 cijfer in den wortel 3 cijfers in
het kubiek kan geven, zoo als gij kunt zien aan boven-
staande derde magten der getallen van 1 tot 9.
Op grond van het bovenstaande zullen wij nu dien wor-
tel trekken uit het bekomen getal:
400
20
15/15
(ß') - 8
(3a') (3a)
1200 .... 60)
5(Ä) . . . 25(4') .
I («) (4)
625 > 25
625
625
125(i')
(3a'Ä)
6000
1500
125
(3ai')
1500
7625 = (3a'6 + 3aP + ó').
Wij trekken hier eerst den grootst mogelijken kubuswor-
tel uit het eerste lid ter linkerhand (15).
De grootste kubus, die daarvan kan afgenomen worden,
is 8. Deze rekenen wij dus voor a^ , en den wortel (2)
daaruit voor a. Naar dien wortel stellen wij nu het overschot
(3a^6-i-3a6^-i-P) zamen. Omdat 0 = 2 tientallen of 20
eenheden is, nemen wij a^ = 20x20 = 400,