Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
weegt, en steenkool 1,165 soortelijk gewigt heeft, hoe
veel weegt deze bak met de daarin begrepen steenkool?
31. Eene kamer van 8 el lang, 6 el breed en 5 el
hoog moet behangen worden, behalve 2 vensterramen van
1,5 el breed en 4 el hoog. Hoeveel rol behangsel heeft
men daartoe noodig van 16 el lang en 4 palm breed?
32. Hoe lang is de grootste lat, welke men overhoeks
in dit vertrek kan plaatsen?
Kuhiekworteltrekhing.
§ 15.
Uit de vorige paragraaf zult gij nu gewis begrijpen, dat
wanneer de zijde van een kubus 1, — 2, —8, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8 of 9 palm is, de kub. inhoud zal zijn :
1, — 8, — 27 , — 64, — 125, — 216, — 343 , —
512 of 729 kub. palm.
Wanneer gij nu deze derde magten der getallen van 1
tot 9 in het geheugen prent, zult gij gemakkelijk het ant-
woord vinden op deze vragen.
Indien de kubus den inhoud heeft van 216, — 512, —
27, — 729 of 64 kub. palm, hoe lang is dan elke zijde?
Even als bij de trekking van den vierkantswortel, kunt
gij alzoo de zijde van eenen kubus vinden, wanneer dat
getal slechts uit één cijfer bestaat. Alzoo de zijde te vin-
den uit den kubieken inhoud, heet kubiekworteltrekking.
Maar gij moet ook leeren, uit nog grooter getallen dien
wortel te vinden.
Gij weet uit het onderrigt in de kwadraatworteltrekking,
dat, indien de zijde = o-f-5 is, het vierkant zal zijn
a^ -f 2fl5 -f b'^. Vermenigvuldigen wij dit laatste nog eens