Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Heeft dit den vorm van een dobbelsteen, dan heet het
een Ictilms. Deze is begrepen tusschen zes gelijke kwadra-
ten, welke regthoekig aan elkander sluiten. Een dezer
vlakken kan men rekenen als grondvlak, het daartegen-
over gelegene als bovenvlak, en de vier overige als zij-
vlakken.
De grootte dezer vlakken te zamen genomen, noemt
men de oppervlakte van den kubus. Tusschen die grenzen
is de inwendige ruimte of de stof van het ligchaam begrepen.
Stelt gij u nu een kubus voor, waarvan elke zijde
3 palm lang is, dan zal het grondvlak 3 x 3 of 9 □
palm groot zijn. Is deze kubus tot één palm hoog met stof
opgevuld, dan zal dit ligchaam 9 kub. palm inhoud heb-
ben. Is het tot 2 palm hoog gevuld, dan zijn er 9 x 3 = 18
kub. palm. Indien de kubus tot 8 palm en dus geheel
alzoo is opgevuld, dan bevat hij 9x3 = 37 kub. palm in-
houd of inwendige grootte.
Hieruit ziet gij, dat men den inhoud van eenen kubus
vindt, door het grondvlak met de hoogte te vermenigvul-
digen.
Is een ligchaam van dien vorm, doch verschillen de
lengte, breedte en hoogte, dan heet het een parallelopipe-
durti, zoo als b. v. eene balk, een turf, eene zaal en an-
dere dergelijke ligchamen. Wanneer gij twee of meer ku-
bieke ligchamen op elkander stapelt of nevens en tegen el-
kander legt, en deze als één ligchaam beschouwt, dan kunt
gij dit als een parallelopipedum rekenen, en dit zal u deze
zaken beter doen inzien dan eene teekening of figuur
daarvan.
Ook de parallelopipedums zijn begrepen tusschen zes
vlakken, welke twee aan twee evenwijdig en gelijk zijn.
Zijn de breedte en dikte gelijk, dan zullen twee dier vlak-