Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
19. Indien men ook jien hoek tegenover de kleinste
zijde op die wijze verdeelt, hoe lang zullen de deelen dier
zijde zijn ?
20. Iemand ziet twee gebouwen, waarvan het eene 72
en het andere 42 el hoog is, zoodanig, dat hij de twee
toppen daarvan in eene regte lijn voor zich ziet. Indien
die gebouwen 180 el van elkander staan, en zijn oog 2 el
boven den grond is, hoe ver is hij dan van ieder dier ge-
bouwen verwijderd?
31. Het muurwerk van eene kerk is 27 el hoog en de
schaduw daarvan op zekeren tijd 43 el, terwijl de schaduw
des op dien muur staanden torens 190 el is. Hoe lang is
die tor«n boven den grond, en hoe hoog boven den
muur?
22. De regthoekszijden van eenen driehoek zijn 48 en
64 palmen. Men laat uit het hoekpunt van den regten
hoek eene loo<llijn neder op de schuinsche zijde; hoe lang
zijn de deelen , waarin deze daardocr verdeeld wordt ?
23. In een driehoekig stuk land, waarvan de zijden 13,
14 en 15 roede zijn, loopen twee slooten. welke de langste
en kortste zijde in drie gelijke stukken verdeelen; hoe lang
zijn deze slooten?
24. Wanneer deze slooten den inhoud in drie gelijke
deelen verdeelen, hoe lang zullen zij dan zijn?
25. Van eenen cirkel is de diameter 2,8 el. Hoe lang
is de middellijn van eenen cirkel, welke 3 maal zoo groot
van inhoud is?
26. De inhoud van twee gelijkvormige driehoeken is
441 en 400 Q palm. Indien de basis des laatsten 33
palm is, hoe lang zal dan die des eersten zijn?
27. De zijden van eenen onregelmatigen zeshoek zijn
27, 24, 21, 18, 15 en 12 palm. Hoelang zijn die van