Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
11. De zijden van een regthoek zijn 20 ea 14 el. Van
eenen anderen, daaraan gelijkvormig, is de kortste zijde
42; hoe lang is de andere?
12. De basis van eenen driehoek is 36 en de opstaande
zijden 45 en 50. Zoo de grondlijn van eenen daaraan ge- ■
gelijkvormigen driehoek 60 el is, hoe lang zijn dan de
opstaande zijden?
13. Een regthoekig stuk land is lang 12 en breed
9 roede. Van een ander daaraan gelijkvormig stuk is de
diagonaal 60. Hoe groot is de lengte en breedte van dit
stuk?
14. Van een trapezium is de basis 27, de daaraan
evenwijdige zijde 29 , de schuinsche zijden 19 en 23 el.
De basis van een daaraan gelijkvormig trapezium is 81 el;
hoe lang zijn de overige zijden?
15. De zijden van een onregelmatigen vijfhoek zijn 11,
14, 20, 35 en 42 duim. Van eenen daaraan gelijkvormi-
gen vijfhoek is de langste zijde 14 palm; hoe lang zijn de
overige zijden?
16. De zijden van eenen regelmatigen zeshoek zijn
18 palm, en op 7 palm van het middelpunt bevinden zich
de hoekpunten van eenen daaraan gelijkvormigen veelhoek;
hoe lang zijn de zijden daarvan?
17. Maar zoo die hoekpunten 7 palm verwijderd zijn
van de hoekpunten des eersten zeshoeks, hoe lang is dan
elke zijde van den kleinsten zeshoek?
18. Van eenen driehoek zijn de zijden 8, 12 en 15
palm. Zoo men den hoek tegenover de langste zijde
midden door deelt, hoe lang zijn dan de deelen, waarin
hierdoor die zijde verdeeld wordt? (In zulke gevallen zijn
de deelen dier zijde evenredig met de daarnevens gelegen
zijden.)