Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page

Al htefl men de vormleer niet geheel als grondslag voor
de meetkunde onderreezen, toch zal men daarvan gebruik kun-
nen maken bij de beoefening hiervan.
Dewijl de vormleer, volgens de Nieuwe Wet op het La-
ger en Uitgebreid Lager Onderwijs, in alle scholen onderwe-
zen wordt, zal men ook een meetkundig rekenboek in ■
daariS^,^ dus in vele opzigten anders dan voorheen, behooren
in te rigten. Ljetten wij op de behoeften van onzen tijd ten
aanzien der nijverheid, dan volgt, dat ook daaraan in een
meetkundig rekenboek zoo veel nwgelijk moet voldaan worden.
Wij hebben daarom alles zoo veel doenlijk in toepassing tot
Jje.
industrie trachten te brengen, opdat het niet alleen voor de
lagere school, maar ook voor industriescholen , handwerkslie-
den, fabrijkanten , enz. geschikt zou zijn, en mede tot zelf-
oefening van meerbejaarden bij gemis van onderwijs.
Opdat ook zij, die alleen de cijferkunst, en nog geene
algebra kennen, dit werk kunnen beoefenen, hebben wij de za-
ken op het eenvoudigst trachten voor te stellen.
Zoo zij dan deze poging tot veler nut en genoegen, en ter
bevordering van nijverheid en volkswelvaart.
B.