Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
----
Omdat de inhoud van eenen driehoek gevonden wordt
door de basis mét de halve hoogte te vermenigvuldigen,
zoo volgt daaruit, dat de inhouden van gelijkvormige drie-
hoeken tot elkander staan als de vierkanten op de overeen-
komstige zijden. Wanneer b. v. de basis en de hoogte
van eenen driehoek, ied^ ziji^-iati die
van ee^n anderen, dan ¥oi^^gfmQn 0 x 3 of negen maal
inhoud, w f1(i miflrn tnrrnhnn Bijfikn Ir.omt nlHOOi.
duui lurmriihig^mlfli^liB^ lau bjjiu muO hulTu'b^ugtq, in koL
ksuiJi'iHrt. m jiiiiin

ynifi .if?'iinti nnir mnt ...........iiiji,i j^iwlijki uunij^e liiihiiiw
Men zal dus in onderscheiden gevallen de leer der even-
redigheden daarop kunnen toepassen« tfn de boven-
staande figuur '"^r "^'j, r^'*"-
ab:ad= bc : de ,
ab : bc = ad : de,
ab : ac ~ ad : ae, ^
A aöc : A ade = ab': ad'- = ac'- : ae- = ^c^ : de"-,
Niet alleen bij driehoeken, maar ook bij alle andere
veelhoeken en bij cirkels, zijn deze waarheden van toepas-
sing, ^n yi ^^ pftoDon, sult gij -de vél-
gende 'op^'ft¥oï> 'iVtLu tt bt!.tyiM'lgeHj
1. In een stuk land van den vorm eens regthoekigen
driehoeks, waarvan de regthoekszijden 30 en 40 roede lang
zijn, graaft men evenwijdig met de laatste regthoekszijde een
sloot van 10 roede lang; — hoe ver is deze van het hoek-
punt van den regten hoek af begonnen?
2. Zoo men dien evenwijdig aan de hypothenusa uit
hetzelfde aanvangspunt van dezen driehoek had gegraven,
hoe lang zou dan die sloot zijn?