Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
/ft it^f^*
omtrekken dier cirkels ook zoo veel maal ^"i^Sjii^l!^ ^^^^
^löo ^ vo^eVhekge^^ sSigeJ^i]^dg^l^l^
ve^oildin^ to\eIk^der Vaan. ^
De stralen dier cirkels, de overeenkomstige koorden en
bogen zullen eveneens 3 of 3 maal in 7'
^ijk-oak da "Bij don doi' ovoyocnkemotigQ »kwadraten
r^ ! nT^ n n|r n ^ n^y,^ Wftlko mf^U ÏU niT^^^" . _
butluijvem '
Bovendien kunnen alle andere gelijksoortige vlakken ge-
lijkvormig zijn. Indien A abc en A ccde gelijkvor-
mig zijn, zal men ze zoo^^^
elkander kunnen leggen, dat
bc evenwijdig met de is, de
hoeken in a el^te ^s^e-
dekken, en de jJffipJTz^en
elkander liggen. ^^^^^^^
Men zou ook c op e kunnen leggen, waardoor ab
evenwijdig met ad zou zijn. c/a^
Plaatst men l h 'm [__ d, ^ ligt ßc evenwijdig met
Zoo kunnen dus gelijkvormige vlakken op verschillende
wijzen elkander gedeeltelijk bedekken, waarbij de zijden
of evenwijdig aau elkander liggen, en één der hoeken in
den anderen overeenkomstigen past.
Is ah half zoo lang als ad, dan zal ac = ße, en bc —
de zijn. Indien ad 3 maal zoo groot is als ab, zal de — S bc
en ae = Bac zijn. Zoo zijn dus de overeenkomstige zijden
van gelijkvormige vlakken evenredig.
Men kan zich ^^^ aanzien van kwadraten, ge-
lijkzijdige driehoeken en andere regelmatige veelhoeken steeds
overtuigd hoi^en,^dat zij gelijkvormig zijn; doch bij an-
dere vlakk^'^^ei^j^n^ich eerst overtuigen dat; de hoeken
gelijk, ^ de'^ifi» óv^redig zijn^ é'^t /rir-^/é^:»