Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
16. Hoe lang moet de staaf zijn, die tot een hoepel
om een wiel moet gelegd worden, dat 8,4 palm hoog is?
17. Eene ronde tafel is 22,6 palm in diameter; hoe
groot is de omtrek, volgens de verhouding van Metiüs?
18. Eene tafel van die gedaante is 5,6 palm in mid-
delijn. Eene andere tafel van dezelfden vorm heeft juist
de helft van den inhoud der eerstgenoemde; wat is naar
de verhouding van Aeciiimedes, de diameter der laatste?
19. Den. omtrek dor aarde rekent men op 7200 uur
gaans, en ook op 5400 geographisehe mijl. Wat is in bei-
de opgaven de middellijn, volgens de verhouding van Ludolt
vin keolen?
20. Het kamrad van een molen is 6 el in diameter.
Hoeveel kammen kan iten daar op plaatsen, zoo zij 6 duim
van elkander verwijderd zijn? (Deze en de volgende te be-
rekenen naar evengenoemde verhouding.)
21. Zoo de inhoud van eenen cirkel is 254,34 □ palm,
hoeveel is dan de omtrek?
22. In eenen ronden tuin heeft men, juist in het mid-
den , eene cirkelronde put van 5 palm diameter. Zoo de
ruimte daar om heen 294 □ palm en 37,5 □ duim is,
wat is dan de middellijn van dezen tuin?
23. Een cirkel van 6,28 el omtrek, is door stralen in
vijf gelijke sectors verdeeld. Hoe groot is de omtrek van
iederen sector?
24. In eenen cirkel heeft men een koorde van 27,2
palm regthoekig door den diameter getrokken. Zoo het
grootste deel des diameters 56,5 palm is, hoe lang is dan
het kleinste deel daarvan?
25. De diameter van eenen cirkel is 4 palm, en de koorde,
regthoekig daar door getrokken, 3,2 palm; hoe groot is
elk deel, waarin de diameter daardoor verdeeld wordt?