Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
kookcH, tgrwijl uiliupiiiiutmlu ulUjd kleiiioi Aob twtt jt^ile
Uookoa B'jP'-^^^ ,
De berekenln^^^ veelhoeken kan moeijelijk en omslag-
tig zijn; doch de volgende zult gij gewis, op grond
van het voorgaande, weten te vinden.
1. Wanneer in bovenstaanden regelmatigen zeshoek
uBcdeF elke zijde aB, Bc, cd, enz. 8 palm lang is, wat zul
dan de inhoud van dezen zeshoek zijn?
2. Wat zou de inhoud zijn, zoo elke zijde 2,4 el lang was?
3. Wanneer in den gnregelmatigen zeshoek ABCBEF
gemeten is ^5=4, BC^l, AC = 10, AF=d, CF=^,
CE—5, Cl) en DE = 4: el, — wat is dan de inhoud
Tan dezen veelhoek?
4. Indien van dien veelhoek alleen bekend was AC—10,
de loodlijn uit B daarop neergelaten 3, uit F op die lijn
getrokken 2, CD — 6 , de loodlijn uit E hierop nedervaU
lende 4 el; — hoe groot zou dan de onregelmatige zeshoek
ABCDEF zyn?
5.". Zoo de zijden van eenen regelmatigen achthoek ieder
5 palm lang ziin, is de loodlijn, uit het middelpunt daarop
getrokken, '6,035 ; — wat is dan de inhoud van de-
zen veelhoek?
6. Van eenen regelmatigen zevenhoek is de inhoud 3240,6
□ palm, en de loodlijn op elke zijde uit het middenpunt
getrokken 31,146 palm. Hoe lang zijn de zijden?
De cirhel.
0


Een plat vlak, besloten tusschen eene kromme lijn, welke
overal even ver van een zeker punt 0, in datzelfde vlak